Home Plan zajęć - dla dorosłych
Plan zajęć - szkoły dla dorosłych

TERMINY ZAJĘĆ I EGZAMINÓW W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH 2012/2013

  PLAN ZAJĘĆ W I SEMESTRZE: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Zajęcia
L.p.DATA
  

 

1

2

9

 10

 11

 12

 13 

 14 

 15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 Terminy zjazdów LO

14-15 września 2013

28-29 września 2013

19-20 października 2013 

26-27 października 2013 

9-10 listopada 2013 

23-24 listopada 2013 

7-8 grudnia 2013 

14-15 grudnia 2013 

11-12 stycznia 2014 

18-19 stycznia 2014 dodatkowy zjazd klasy maturalne 

25-26 stycznia 2014 

01-02 lutego 2014 

08-09 lutego 2014 

15 lutego 2014 

8-9 marca 2014 

15-16 marca 2014 

22-23 marca 2014 

29-30 marca 2014 

5-6 kwietnia 2014 

 12 kwietnia 2014

 

 

  PLAN ZAJĘĆ W I SEMESTRZE Technik ochrony fizycznej osób i mienia, Technik BHP
  Zajęcia
L.p.DATA

 

 

 

1

2

3

4

5

8

10

11

12

13

14

15 

16 

17 

18 

 19

 

Terminy zjazdów SP 

 14-15 września 2013

28-29 września 2013

19-20 października 2013 

26-27 października 2013 

9-10 listopada 2013 

23-24 listopada 2013 

7-8 grudnia 2013 

14-15 grudnia 2013 

21-22 grudnia 2013 

11-12 stycznia 2014

18-19 stycznia 2014 doadtkowy BHP

25-26 stycznia 2014 

01-02 lutego 2014 

08-09 lutego 2014 

15-16 lutego 2014 

8-9 marca 2014 

22-23 marca 2014 

 5-6 kwietnia 2014

 12 kwietnia 2014Informacje dot. egzaminów 
Deklaracja dla uczniów klasy II Szkoły Policealnej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy - pobierz dokument 
Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 20 września 2012 r.