Home Plan zajęć - dla dorosłych
Plan zajęć - szkoły dla dorosłych

TERMINY ZAJĘĆ I EGZAMINÓW W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH 2012/2013

  PLAN ZAJĘĆ W I SEMESTRZE: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Zajęcia
L.p.DATA
  

 

 

 

 

 

Terminy zjazdów LO

14-15 września 2013

28-29 września 2013

19-20 października 2013 

26-27 października 2013 

9-10 listopada 2013 

23-24 listopada 2013 

7-8 grudnia 2013 

14-15 grudnia 2013 

11-12 stycznia 2014 

18-19 stycznia 2014 dodatkowy zjazd klasy maturalne 

25-26 stycznia 2014 

01-02 lutego 2014 

08-09 lutego 2014 

15 lutego 2014 

8-9 marca 2014 

15-16 marca 2014 

22-23 marca 2014 

29-30 marca 2014 

5-6 kwietnia 2014 

 12 kwietnia 2014

 10-11 maja 2014

 17-18 maja 2014

 31 maja-1 czerwca 2014

 7-8 czerwca 2014

14 czerwca egzaminy 


 

 

  PLAN ZAJĘĆ W I SEMESTRZE Technik ochrony fizycznej osób i mienia, Technik BHP
  Zajęcia
L.p.DATA

 

Terminy zjazdów SP 

 14-15 września 2013

28-29 września 2013

19-20 października 2013 

26-27 października 2013 

9-10 listopada 2013 

23-24 listopada 2013 

7-8 grudnia 2013 

14-15 grudnia 2013 

21-22 grudnia 2013 

11-12 stycznia 2014

18-19 stycznia 2014 dodatkowy BHP

25-26 stycznia 2014 

01-02 lutego 2014 

08-09 lutego 2014 

15-16 lutego 2014 

8-9 marca 2014 

22-23 marca 2014 

 5-6 kwietnia 2014

 12 kwietnia 2014

 10-11 maja 2014

 17-18 maja 2014 klasy I BHP i ochrona

 17-25 maja 2014 kl II ochrona

 15-22-29 maja 2014 kl II ochrona wyszkolenie strzeleckie

 31 maja - 8 czerwca 2014 kl II ochrona

 31 maja - 1 czerwca 2014 kl I ochrona i BHP

 7-8 czerwca 2014 kl I ochrona i BHP

 14-15 czerwca 2014 kl I ochrona i BHPInformacje dot. egzaminów maturalnych maj 2014  
Harmonogram matur ustnych i pisemnych - terminy matur