Home Plan zajęć - dla dorosłych
Plan zajęć - szkoły dla dorosłych

TERMINY ZAJĘĆ I EGZAMINÓW W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH 2014/2015

  PLAN ZAJĘĆ W I SEMESTRZE: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Zajęcia
L.p.DATA
  

 

 

 

 

 

Terminy zjazdów LO

6-7 września 2014

20-21 września 2014

4-5 października 2014

18-19 października 2014 

8-9 listopad 2014

22-23 listopad 2014 

6-7 grudnia 2014  

20-21 grudnia 2014

10-11 stycznia

17-18 stycznia 

7-8 lutego 

21-22 lutego  

28 lutego i 01 marca kl III LO dodatkowy  

7-8 marca   

21-22 marca 

 28-29 marca

 11-12 kwietnia

25-26 kwietnia 

9-10 maja 

23-24 maja

30-31 maja

13 czerwca  

 

 Egzaminy dla  LO 20-21 czerwca

Terminy matur pisemnych dla LO i technikum maj 2015

Terminy matur ustnych dla LO i technikum maj 2015

 

 

  PLAN ZAJĘĆ W I SEMESTRZE Technik ochrony fizycznej osób i mienia, Technik BHP, Opiekunka Dziecięca
  Zajęcia
L.p.DATA

 

Terminy zjazdów SP 

6-7 września 2014 BHP i Ochrona

20-21 września 2014 BHP i Ochrona

4-5 października 2014 BHP i Ochrona

18-19 października 2014 BHP i Ochrona 

8-9 listopad 2014 BHP i Ochrona 

22-23 listopad 2014 BHP i Ochrona  

6-7 grudnia 2014 BHP i Ochrona 

20-21 grudnia 2014 BHP i Ochrona

10-11 stycznia BHP i Ochrona

17-18 stycznia BHP i Ochrona 

7-8 lutego BHP i Ochrona 

21-22 lutego BHP i Ochrona  

28 lutego i 1 marca BHP i Ochrona 

 7-8 marca marca BHP i Ochrona

21-22 marca BHP i Ochrona 

28-29 marca BHP i Ochrona 

11-12 kwietnia BHP i Ochrona  

25-26 kwietnia BHP i Ochrona  

9-10 maja BHP i Ochrona  

16-17 maja BHP i Ochrona  

23-24 maja BHP i Ochrona  

30-31 maja BHP i Ochrona  

13-14 czerwca BHP i Ochrona 

Egzaminy semestralne kl I i II technik ochrony 20-21 czerwca

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe kl II technik ochrony 22 czerwca godz. 10.00 etap pisemny i 23 czerwca godz. 13.00 etap praktyczny

 

Opiekunka plan na zajęcia w piątki we wrześniu

6-7 września 2014 Opiekunka

13-14 września 2014 Opiekunka

20-21 września 2014 Opiekunka 

27-28 września 2014 Opiekunka  

Opiekunka plan na zajęcia w piątki w październiku  

4-5 października 2014 Opiekunka

11-12 października 2014 Opiekunka

18-19 października Opiekunka

25-26 października 2014 Opiekunka

Opiekunka plan na zajęcia w piątki w listopadzie  

8-9 listopad 2014 Opiekunka

15-16 listopad 2014 Opiekunka

22-23 listopad 2014 Opiekunka

29-30 listopad 2014 Opiekunka 

Opiekunka plan na zajęcia w piątki w styczniu

10-11 stycznia Opiekunka 

17-18 stycznia 2015 Opiekunka 

Opiekunka plan na zajęcia w piątki w lutym

7-8 lutego, 28 lutego, 01 marca Opiekunka 

14-15, 21-22 lutego 2015 Opiekunka  

 Opiekunka plan na zajęcia w piątki w marcu

7-8 marca Opiekunka 

14-15, 28-29 marca 2015 Opiekunka  

Opiekunka plan na zajęcia w piątki w kwietniu

11-12 kwietnia Opiekunka 

18-19, 25-26 kwietnia 2015 Opiekunka   

8-10 maja Opiekunka 

16-17 i 23-24 maja 2015 Opiekunka 

29-31 maja Opiekunka 

12-14 czerwca Opiekunka 

19-21 czerwca Opiekunka  Informacje  
....