Dziś są imieniny: Filipa, Pauliny

  • Slider 68

Dla dorosłych

Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie przygotował szeroką ofertę kształcenia dla dorosłych. U nas nauka jest bezpłatna i odbywa się weekendami. Można śmiało łączyć pracę i naukę.

 

Zapraszamy:

 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

• Szkoła Policealna

• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Szkoła Policealna prowadzi naukę w zawodach:

 

• technik usług kosmetycznych,

• technik sterylizacji medycznej,

• technik administracji,

• technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

• opiekun medyczny.

 • Oferta dla dorosłych

  Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie przygotował szeroką ofertę kształcenia dla dorosłych. U nas nauka jest bezpłatna i odbywa się weekendami. Można śmiało łączyć pracę i naukę.

   

  Zapraszamy:

   

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • Szkoła Policealna

  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

   

  Szkoła Policealna prowadzi naukę w zawodach:

   

  • technik usług kosmetycznych,

  • technik sterylizacji medycznej,

  • technik administracji,

  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • opiekun medyczny.

  pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły.

 • Technik usług kosmetycznych

  Oferta zabiegów kosmetycznych jest coraz szersza, a zabiegi pielęgnacyjne stają się bardziej skomplikowane. Profesjonalne podejście jest bardzo cenione przez klientów, którzy liczą na to, że zabiegi pozwolą im odzyskać zdrowy, promienny wygląd i pewność siebie.

  Na kierunku Technik usług kosmetycznych zdobędziesz wiedzę z zakresu ...

 • Technik sterylizacji medycznej

  Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zachowaniem sterylnej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego w środowiskach medycznych i kosmetycznych.

  Do jego zadań należy przede wszystkim przeprowadzanie procesu dekontaminacji, czyli wieloetapowe mycie, dezynfekcja, sterylizacja medyczna sprzętu za pomocą przygotowanych przez siebie preparatów.

  Po ukończeniu kierunku, będziesz potrafił/a: ...

   

 • Technik administracji

  Jeśli chcesz być osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień,decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie sięwskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową, to jest to zawód dla Ciebie.

  Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe,sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

  Nauczysz się: ...

   

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  Najbardziej przyszłościowych zawodów w przedsiębiorstwie.

  Osoby posiadające ten tytuł sprawują nadzór nad przestrzeganiem norm i zasad związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy, m.in. w największych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach w kraju.

  Technicy BHP mogą liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie ...

 • Opiekun medyczny

  Starzenie się społeczeństwa powoduje, że coraz bardziej potrzebni są nie tylko lekarze geriatrzy i pielęgniarki, ale także opiekunowie medyczni.

  Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób zajmuje się pomocą osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Jego zadaniem jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych chorego. Opiekunki i opiekunowie medyczni najczęściej zajmują się osobami starszymi, ale nie tylko. Służą pomocą osobom chorym w różnym wieku. Opiekun współpracuje z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, tj. pomaga personelowi medycznemu podczas zabiegów pielęgnacyjnych, fizjoterapeutycznych, organizuje czas wolny chorego. Opiekunowie medyczni to zawód zaufania publicznego, dlatego osoba wykonująca go musi posiadać szereg cech, jak: szczególna empatia, bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Niezmiernie istotna jest umiejętność współczucia chęć niesienia pomocy choremu.

  W trakcie nauki zdobywasz umiejętności w zakresie: ...

   

  pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły.

 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe

  W ramach rozwoju edukacyjno-zawodowego oferujemy szeroką gamę kwalifikacyjnych kursów zawodowych

  EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

  EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

  EKA.06. Wykonywanie prac biurowych.

  EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

  HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

  HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

  HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

  ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

  ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

  ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.

  ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

  ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni.

  ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

  ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

  ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

  ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

 • licznik odwiedzin

  Odwiedzin wszystkich 270529, odwiedzin dzisiaj: 20

Script logo
W górę..