Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

Historia szkoły

1 września 1980 roku to data, która otwiera historię Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Troszynie. Głównym inicjatorem powstania tej placówki był dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Troszynie mgr inż. Jan Lubiecki oraz rodzice chętnych uczniów do szkoły rolniczej.

Sala lekcyjna znajdowała się w budynku obecnej Szkoły Podstawowej. Placówka była finansowana z funduszy Gminnego Zespołu Szkół w Troszynie. Kadrę pedagogiczną stanowiło wówczas trzech nauczycieli. Po roku funkcjonowania szkoła doczekała się trzech sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego. Pomieszczenia znajdowały się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie.

Rok szkolny 1982/1983 przyniósł większe zmiany, gdyż dwuletnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą przekształcono w trzyletnią. Również w tym roku wzrosła liczba uczniów i nauczycieli. Kolejne zmiany nastąpiły w roku szkolnym 1984/ 1985, powstało wówczas trzyletnie Średnie Studium Zawodowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Zajęcia odbywały się przez trzy dni w tygodniu w trybie wieczorowym. Kształcenie w Średnim Studium Zawodowym dawało możliwość złożenia egzaminu dojrzałości.

W maju 1987 roku mury szkoły opuścili pierwsi maturzyści. W roku szkolnym 1990/1991 Średnie studium zawodowe zostało przekształcone w Technikum Rolnicze dla Dorosłych, dzięki czemu uczniowie oprócz świadectwa dojrzałości mogli zdobyć również tytuł technika. Zwrócono się wówczas z wnioskiem do Oświaty Rolniczej w Ostrołęce o umożliwienie absolwentom Średniego Studium Zawodowego uzupełnienia wykształcenia do tytułu technika poprzez zorganizowanie jednego semestru uzupełniającego program technikum. Ze względu na ciężkie warunki lokalowe zastanawiano się nad zmianą trybu nauczania z wieczorowego na zaoczne.

Zimą 1997 roku szkołę przeniesiono do zaadoptowanej na jej potrzeby placówki przy ulicy Słowackiego 3. Nowa szkoła mimo, że nieduża stwarzała właściwe warunki do nauki i pracy. Oprócz sal lekcyjnych udało się wygospodarować pomieszczenie na pracownie komputerową i salę gimnastyczną.

Rok szkolny 1999/2000 przyniósł placówce wiele zmian. Zarząd Starostwa Powiatowego w Ostrołęce nadał szkole nową nazwę: Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie. W tym samym roku naukę rozpoczęli pierwsi uczniowie 5- letniego Technikum Ekonomicznego na podbudowie szkoły podstawowej. 17 października 2002 miała miejsce uroczystość otwarcia jedynej w Powiecie Ostrołęckim strzelnicy sportowej. Uczestniczyły w niej Władze Powiatowe- Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Wicestarosta- Witold Pakieła, Władze Oświatowe reprezentowane przez Inspektora Oświaty Ryszarda Załuskę, członkowie Klubu Strzelectwa Sportowego "Obrońca", sołtysi z Gminy Troszyn, młodzież szkolna , rodzice oraz okoliczni mieszkańcy. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie oraz występ zespołu muzycznego.

Od 1 września 2004 roku szkoła funkcjonuje w nowym, ładnym i przestronnym budynku.

W 2005 roku nastąpił dalszy rozwój szkoły. Dnia 19 października w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku szkoły oraz obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. W wyniku rozbudowy dotychczas istniejących budynków i ich połączenia udało się pozyskać sześć nowych pomieszczeń do nauki, pracownie komputerową oraz pomieszczenia dla biblioteki i administracji. Obok szkoły wybudowano wielofunkcyjne boisko szkolne.

Dnia 14 grudnia 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej strzelnicy sportowej oraz zawody strzeleckie o Puchar Starosty Ostrołęckiego.

Rok 2008 przyniósł szkole kolejne sukcesy, gdyż 20 października 2008 roku oddano do użytku zmodernizowaną salę do gier zespołowych i tenisa stołowego wraz z wyposażeniem. Dnia 24.05.2012 roku szkoła przeżywała wielkie święto. Wtedy oficjalnie oddano do użytku halę sportową przy Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie. W tym dniu szkoła gościła wielu zaproszonych gości, którzy mieli znaczący wkład w powstanie tego obiektu. Nowa sala gimnastyczna przystosowana została m.in. do gry w piłkę siatkową, ręczną i koszykową. Została wyposażona w drabinki, siatkę, bramki, kosze, tablicę wyników. Posiada zaplecze socjalne, przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nowoczesną kotłownię. Obiekt ten wszedł w skład kompleksu sportowego, boiska oraz strzelnicy, przylegającego do Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie.

Jak wynika z zachowanych materiałów, początki i kolejne dziesięciolecia działalności szkoły nie należały do najłatwiejszych. Musiała się ona borykać z szeregiem problemów, wśród których przede wszystkim dały się odczuć problemy lokalowe. Pomimo tych trudności szkoła jednak ciągle rozwija się powiększa i ulepsza swoją bazę lokalową, a efekty tych działań mogą stanowić źródło do pozazdroszczenia dla wielu innych placówek tego typu. Dbając o rozwój bazy materialnej jednocześnie staramy się , aby kierunki i system kształcenia były dostosowane do potrzeb i oczekiwań środowiska.

 

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276549, odwiedzin dzisiaj: 51

Script logo
W górę..