Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

Technik agrobiznesu

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny zawód, który przygotowuje do:

• organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

• obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

• organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

• prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

• prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie;

• projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Praktyki zawodowe

dwa tygodnie w klasie drugiej w gospodarstwie rolnym lub agroturystycznym,

dwa tygodnie w klasie trzeciej w przedsiębiorstwie, banku, urzędzie.

Istnieje możliwość odbycia stażu zagranicznego w ramach programu ERASMUS +

Uzyskanie dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga zdania dwóch egzaminów ROL .04 Prowadzenie Produkcji Rolniczej ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Perspektywa

Zdobycie zawodu i zdanie matury pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych.

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w:

• przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,

• firmach handlowych,

• urzędach administracji samorządowej.

Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają podjęcie działalności na własny rachunek, samodzielne prowadzenie własnej produkcji gospodarczej. Absolwent może ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz dotacje do gospodarstwa rolnego.

pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły.

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276607, odwiedzin dzisiaj: 109

Script logo
W górę..