Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

Technik ekonomista

To prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych.

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych tj.:

• zakładanie biznesu, prowadzenie uproszczonej księgowości i prowadzenie spraw kadrowych,

• rozliczanie deklaracji skarbowych i ZUS,

• sporządzanie dokumentów księgowych i płacowych,

• obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej,

• etyki biznesu,

• języka obcego zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8. tygodniową praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik ekonomista? 

• EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

• EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Uczeń który uzyska dyplom technika ekonomisty, aby zdobyć drugi zawód np. technika rachunkowości będzie mógł na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić jedną kwalifikację „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”. Wówczas będzie miał dwa zawody. Zatem znacznie łatwiej znajdzie pracę! Perspektywa

Technik ekonomista może podejmować pracę m.in. jako księgowy w firmach prowadzących uproszczoną ewidencję, pracownik działu kadr, płac i sekretariatu, specjalista do spraw marketingu, doradca finansowy w:

• bankach i instytucjach finansowych,

• biurach rachunkowych,

• firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,

• urzędach,

• może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Studia

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych wszystkich uczelni w Polsce.

pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły.

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276549, odwiedzin dzisiaj: 51

Script logo
W górę..