Dziś są imieniny: Jana, Danuty

    • Slider 68

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

 

Nowa oferta kształcenia przygotowana przez Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych jest nastawiona na dobre kształcenie zawodowe. Wynika ona z analiz rynku pracy i uwidaczniających się braków profesjonalnych pracowników.

Przygotowano nowe, perspektywiczne kierunki kształcenia. Dodatkowo dla przyszłych uczniów technikum wprowadzona została innowacja wojskowa. Innowacja ta umożliwia bliższe poznanie specyfiki pracy w wojsku oraz wzrost świadomości w tym zakresie. Nauka połączona będzie z poznaniem podstawowych elementów wojskowej dyscypliny, karności, budowy broni, taktyki strzelania, topografii, walki wręcz etc. W ramach zajęć odbędą się szkolenia na terenie jednostek wojskowych przeprowadzone przez instruktorów wojskowych.

 

W Technikum kształcimy w następujących zawodach:

 

technik dekarstwa,

technik ekonomista,

technik agrobiznesu,

technik technologii żywności.

 

Serdecznie zachęcamy do podjęcia nauki zawodu w naszej Branżowej Szkole I Stopnia. Otwieramy klasę wielozawodową.

U nas - Ty wybierasz zawód, w którym chcesz być dobry i dobrze zarabiać, a my uczymy go w najlepszy sposób – bo w realnych warunkach u pracodawcy. Uczymy zawodu razem z najlepszymi firmami w naszym regionie. 3 dni w szkole, 2 dni w firmie i uczeń otrzymuje wynagrodzenie już od września co miesiąc. Branżowa szkoła I Stopnia to najszybsza droga do dobrego zawodu i własnych pieniędzy. W ciągu trzech lat uczy się zawodu w zakładzie pracy. Później można pracować i kontynuować bezpłatną naukę w Liceum dla Dorosłych w Troszynie, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy co dwa tygodnie.

Mamy zawód, pracujemy i zarabiamy, a w ciągu 3 lat można zdobyć średnie wykształcenie i maturę. Otwiera to nam drogę na studia. Cały czas można się rozwijać – w międzyczasie można zrobić kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć tytuł technika.

W naszej szkole kształcimy w zawodach:

 

ślusarz-spawacz, przetwórca mięsa, operator obrabiarek skrawających, fryzjer, dekarz, automatyk, mechatronik, operator procesów introligatorskich, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, monter konstrukcji budowlanych, elektryk, sprzedawca, blacharz, kucharz, Mechanik - monter maszyn i urządzeń, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 

W ramach rozwoju edukacyjno-zawodowego oferujemy dorosłym bezpłatne kształcenie w weekendy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz prowadzimy naukę w szkole policealnej w zawodach:

 

technik usług kosmetycznych,

technik sterylizacji medycznej,

technik administracji,

technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

opiekun medyczny.

 

Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie posiada również szeroką ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

EKA.06. Wykonywanie prac biurowych.

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni.

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Bądź kreatorem swojego sukcesu zawodowego i finansowego

 

Pozdrawiamy i zapraszamy

Społeczność Zespołu Szkół Powiatowych w Troszynie

  • licznik odwiedzin

    Odwiedzin wszystkich 276549, odwiedzin dzisiaj: 51

Script logo
W górę..